KOWALEWSKI & WOLFF


o egzekucji sądowej z pasją

 Komunikat, 2015-03-12 

Uwaga! W odpowiedzi na wiele sygnałów od Państwa związanych z potrzebą uruchomienia Forum Komorniczego podjęliśmy decyzję o aktywowaniu skrzynek mailowych w ramach naszej i udostępnianej przez nas samorządowi usługi EST czyli Elektronicznej Samorządowej Tożsamości za pomocą której logujecie się Państwo, np. do strony Krajowej Rady Komorniczej www.komornik.pl. Dlatego używany przez Państwa login w postaci adresu mailowego imie.nazwisko@komornik.cc oraz hasło z nim związane rozszerzyliśmy o funkcję pełnej skrzynki mailowej. Została ona podłączona do właśnie przez nas uruchomionej Ogólnopolskiej Listy Mailingowej Komorników Sądowych o adresie analogicznym do dotychczasowego czyli komornicy@komornik.cc.

Zobacz cały komunikat

 Komunikat, 2015-03-02 

Uwaga! Konieczna zmiana nazw serwerów! W związku z przeniesieniem przez Currenda sp. z o.o. serwera DNS domeny komornik.pl z naszych fizycznych serwerów na serwery wirtualne zewnętrznego operatora konieczna jest zmiana nazw serwerów pocztowych dla kont OSMK Izby Gdańskiej w formacie imie.nazwisko@komornik.cc.

Zobacz cały komunikat

Od ponad 20 lat zajmujemy się problematyką związaną z egzekucją sądową. Do 2013 roku współpracowaliśmy z wydawnictwami komorników sądowych pełniąc dla nich rolę działów wydawniczych.

W okresie tym współuczestniczyliśmy w redakcji oraz przygotowaniu wydawniczym, edytorskim i graficznym ponad 600 publikacji, w tym ponad 400 numerów biuletynów i czasopism oraz ponad 150 tytułów książkowych. Od 2013 roku prowadzimy samodzielną działalność wydawniczą. Jesteśmy, m.in. wydawcą kwartalnika Egzekucja Sądowa oraz portalu internetowego poświęconego egzekucji sądowej www.komornik.cc.

Nasz nauczyciel i mentor Jan Treder, wybitny działacz samorządu komorniczego, nauczył nas, że bez praworządnie i skutecznie wykonywanej egzekucji sądowej sprawiedliwość jest pustym słowem.

Stąd nasze przekonanie, że przez publikacje, a także aktywność w mediach elektronicznych, powinniśmy kształtować skuteczną i sprawiedliwą wykładnię prawa egzekucyjnego oraz przywracać właściwą godność pracy komornika sądowego.

Wierzymy, że pracą naszego niewielkiego zespołu dokładamy swój wkład na rzecz budowy nowoczesnego samorządu komorniczego i państwa prawa.


Nasze marki:

                   


Polecamy w sprzedaży:


Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski i Wolff s.c.
wolff.pl